املاک صنعتی مخصوص

  جاده مخصوص و قدیم کرج فتح – لشکری – غرب تهران   

*** به ما بسپارید ***

*** از ما بخواهید ***